Jobmarkt België November 2016

index Advertsdata - Jobmarkt November 2016 -- Marché de l'emploi Novembre 2016
JOBMARKT www.Advertsdata.com
November 2016
 
Duidelijke omzetgroei uit advertenties in oktober

ONZE THEMA'S:
Positieve trend van de vacaturemarkt in oktober, omzet uit advertenties duidelijk ook in de lift
Vraag naar professionals naar functieniveau
Respons op advertenties: Branche vs. dienstverlener
Cijfer van de maand: Adverteerders zonder sollicitanten
ONTWIKKELING VACATUREMARKT
Positieve trend van de vacaturemarkt in oktober omzet uit advertenties duidelijk ook in de lift
+29,7 % +53,3 %
  jobadvertenties in vergelijking met oktober 2015   uitgaven aan advertenties in vergelijking met oktober 2015
 
 
Meer informatie over de ontwikkeling van de vacaturemarkt in de afgelopen 12 maanden vindt u  HIER
TOP & FLOP
Ontwikkeling van het gezochte functieniveau
Vraag naar medewerkers met academische graad het sterkst gestegen

- Ten opzichte van het voorjaar is de vraag naar personeel met een academische graad met een groei van 0,68% het sterkst gestegen

- De vraag naar leidinggevend personeel is daarentegen met 0,53% achteruitgegaan
 
Meer informatie over de vacaturemarkt en index Advertsdata vindt u hier onder   ACTUEEL
STEMMINGSBAROMETER
Meer sollicitaties op vacatures bij dienstverlenende bedrijven

Aandeel adverteerders die meer dan 25 sollicitaties op hun vacatures hebben ontvangen:
Dienstverleners:
19,9 %
Industrie:
12,5 %
Belgische dienstverleners krijgen weliswaar meer reacties dan industriële ondernemingen, maar de vacatures blijven vaker onvervuld.
CIJFER VAN DE MAAND
9 %
van de adverteerders geeft aan helemaal geen reactie op hun advertentie te hebben gehad.

Bron: Responsanalyse onder 971 Belgische adverteerders tussen januari en oktober 2016

 
MARCHÉ DE L'EMPLOI www.Advertsdata.com
Novembre 2016
 
Forte augmentation du chiffre d'affaires des annonces en octobre

AUTRES THÈMES :
Évolution positive du marché de l'emploi en octobre, chiffres d'affaires des annonces en nette croissance
Besoin en personnel qualifié à plusieurs niveaux professionnels
Candidatures obtenues par les annonces : Industrie contre prestataires de service
Chiffre du mois : Annonceurs sans candidat
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE L'EMPLOI
Évolution positive du marché de l'emploi en octobre chiffres d'affaires des annonces en nette croissance
+29,7 % +53,3 %
  d'offres d'emploi par rapport au mois d‘octobre 2015   de dépenses par rapport au mois d‘octobre 2015
 
 
Vous obtiendrez ici davantage d'informations sur l'évolution du marché du travail au cours des 12 derniers mois.   PLUS
TOP & FLOP
Évolution des niveaux d'emploi recherchés
La demande de personnel qualifié ayant un diplôme universitaire a le plus augmenté

- Comparé à l'année précédente, le besoin en personnel ayant une formation universitaire a le plus fortement augmenté avec une hausse de 0,68 %

- Cependant, le besoin en cadres a baissé de 0,53 %
 
Pour de plus amples informations sur le marché de l'emploi et index Advertsdata, veuillez consulter la rubrique ACTUALITÉS
BAROMÈTRE DES TENDANCES
Plus de candidatures aux annonces de prestataires de services

Pourcentage des annonceurs qui ont reçu plus de 25 candidatures à leurs offres d'emploi :
Prestataire de services :
19,9 %
Industrie :
12,5 %
Les prestataires de services belges reçoivent certes plus de candidatures que les entreprises industrielles, mais le poste proposé reste plus fréquemment vacant.
LE CHIFFRE DU MOIS
9 %
des annonceurs indiquent n'avoir reçu aucune candidature à leur annonce.

Source : Analyse des candidatures reçues aux annonces parmi 971 annonceurs belges entre janvier et octobre 2016

 
2017-07-24T20:04:59+00:00