Interviewspørgsmål til Berivan Duman
fra Kompetensföretagen

Categorie: Newsletter | 22 February 2024

I en tid, hvor arbejdsmarkedets dynamikker konstant udvikler sig, og hvor behovet for fleksibel og kvalificeret arbejdskraft aldrig har været større, spiller personalevirksomheder en afgørende rolle i at forme fremtidens arbejdsmarked. I hjertet af denne bevægelse finder vi engagerede fagfolk som Berivan Duman, chefkonsulent i Vikarbranchen – den største danske faglige sammenslutning i personalebranchen.

Berivans vej til
toppen i Vikarbranchen

berivan duman Portrait

Berivan, du har siden 2023 været chefkonsulent i Vikarbranchen, den største danske faglige sammenslutning i personalebranchen. Hvordan var din personlige vej ind i branchen?

Min vej til VikarBranchen startede i et konsulenthus, hvor jeg arbejdede ingående med en række centrale arbejdsmarkedspolitiske udfordringer. Derigennem så jeg det store potentiale i vores branchen, og jeg forudser at vores medlemmer vil blive centrale i løsningen af nuværende og fremtidige arbejdskraftudfordringer.

Personalevirksomheders rolle
i dansk økonomi

Hvorfor har dansk økonomi brug for personalevirksomheder?

Mangel på medarbejdere er en væsentlig vækstbarriere for næsten halvdelen af de virksomheder, vi repræsenterer i DI – Dansk Industri – både nu og i fremtiden. International arbejdskraft tegner sig for næsten halvdelen af den vækst, vi har set i det danske arbejdsmarked, de seneste mange år. Vores medlemmer er eksperter i at tiltrække internationale medarbejdere til Danmark. Derfor er vikarbranchen afgørende for dansk økonomi.

Bemandings fordele
per faggruppe

finger touching a screen with different candidates

Hvilke faggrupper har størst gavn af bemanding i Danmark?

Umiddelbart alle faggrupper – men det er ofte inden for industri, byggeri, produktion og sundhedssektoren, at vores medlemmer hjælper med at finde den rette arbejdskraft. Vikarbranchen er desuden en overset, men vigtig aktør i forhold til at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan omfatte alt fra nyuddannede, der søger deres første job, til personer, der har været udenfor arbejdsmarkedet i længere tid. Her er vikarbranchen en effektiv trædesten tilbage til eller ind på arbejdsmarkedet.

Politikkens rolle
for personalebranchen

Hvad skal politik gøre for at forbedre de generelle vilkår for personalebranchen?

Vikarbranchen står ligesom resten af erhvervslivet over for rekrutteringsudfordringer. Trods økonomiske nedgangsprognoser, forudser vi mangel på arbejdskraft. Derfor er international rekruttering nødvendig, men processen er præget af barrierer fx krav om CPR-nummer, bopæl som krav for at få skattekort og til tider lange sagsbehandlingstider. Det undergraver dansk konkurrenceevne. Derfor arbejder VikarBranchen på konkrete forslag til løsninger der kan lette international rekruttering

Fremtidige
projekter

Hvilke projekter planlægger Vikarbranchen i den nærmeste fremtid?

Der er et stort fokus på at tale branchen op og synliggøre den positive rolle branchen bidrager med til det danske samfund. Den sociale bundlinje er stærk i branchen, men det er ikke altid synligt for den gængse. Vi fokusere derfor på at synliggøre vores medlemmers evne til at rekruttere internationale medarbejdere og inkludere dem på kanten af arbejdsmarkedet.

Fremtidens teknologi i personalebranchen:
Digitalisering og AI

Digitalisering er også et langvarigt problem. Hvilke muligheder og potentiale skaber dette for personalevirksomheder?

Digitalisering er afgørende for effektiv matching af vikarer og virksomheder og kan derfor tilbyde optimeringsmuligheder i vikarbranchens kerneprocesser, som fx rekruttering og screening. Det sparer tid og ressourcer, hvilket frigør kapacitet til andre væsentlige opgaver i forretningen.

Og hvilken rolle tror du, kunstig intelligens vil spille i bemandingen i fremtiden?

AI har potentialet til at revolutionere vikarbranchen med avanceret matchning og reduceret turnover. Selvom det relationelle element – kunde, vikar og virksomhed imellem – er essentielt, kan de vikarvirksomheder, der formår at integrere AI, opnå en markant konkurrencefordel.

 

Berivan, mange tak for interviewet!

IMAGE SOURCE : Privat picture ; Pexels.com, Malte Luk