Myten sommartorka: Finns det verkligen färre lediga platser på sommaren? Le terme « Brexit » apparu dans les annonces d'offre d'emploi
 
 
Advertsdata
Jobbmarknad Sverige
September 2019
 
 
 
index Jobmarknad Newsletter
 
Myten sommartorka: Finns det verkligen färre lediga platser på sommaren?
 
 
 
 
Våra teman:
 
Platsmarknadens utveckling
Publicering av platsannonser sommar jämfört med vinter
Månadens funktion: Företagsrapporter
 
 
 
Platsmarknadens utveckling
Betydligt färre platsannonser jämfört med samma månad förra året
Annonsintäkterna på kraftig tillbakagång
 
Den betydande nedgången beror på ett lägre antal jobbannonser på arbetsformedlingen.se

Lediga platser och annonsintäkterna,
Källa: utvärdering av 4 tryck- och 23 onlinemedier
 
Du hittar mer information om platsmarknadens utveckling under de senaste 12 månaderna här.
 
 
 
 
 
Myten sommartorka: Finns det verkligen färre lediga platser på sommaren?
 
Under sommarmånaderna händer det mindre på de flesta kontoren: Hälften av kollegorna har semester och många kunder och affärspartner kan inte nås via telefon.

Men hur ser egentligen sommarens jobbmarknad ut? Känner man av sommartorkan även där?

Vi ville ha exakta uppgifter och jämförde antalet lediga platser från vintermånaderna (december, januari och februari 2018/2019) med sommarmånaderna (juni, juli och augusti 2019).

Resultatet: På svenska jobbmarknaden finns det faktiskt en sommartorka. Medan det på vintern publicerades 249 842 platsannonser, var det på sommaren totalt 184 362 annonser, alltså 26,2 procent mindre. Detta är resultatet om man tittar på de tre sommar- och vintermånaderna tillsammans.

En närmare titt på dessa månader bekräftar sommartorkan, för även om man tar dem var för sig är sommarmånaderna betydligt sämre när det gäller annonsvolym. Det minsta antalet annonser publicerades i juli detta år (cirka 51 800). I juni och augusti var annonsvolymen något högre (cirka 66 700 och 65 900), men var totalt betydligt lägre än under vintermånaderna.

 
 
Källa: Utvärdering av 4 tryck- och 23 onlinemedier
 
Mer information om jobbmarknaden och om index Advertsdata hittar du här på aktuellt.
 
 
 
 
 
Månadens funktion: Företagsrapport
En översikt över ett företags rekryteringsbeteende – för effektiv kundprospektering
 
Vi är övertygade om att företag blir framgångsrikare med hjälp av Smart Data. Därför förser vi dig med smarta funktioner i vårt verktyg index Advertsdata – till exempel företagsrapporten, en färdig kundbehovsanalys som du kan använda för nykundsprospektering, mötesbokning och analysera dina befintliga kunders behov.
 
Med företagsrapporten får du en fullständig utvärdering av ett företags rekryteringsbeteende, bland annat med
  • antalet utannonserade platser,
  • den använda annonsbudgeten och
  • de mest sökta yrkeskategorierna.

Använd uppgifterna även för ytterligare prospektering såsom aktiv profilförsäljning! För just här bör du veta vilka profiler företagen verkligen behöver för att kunna erbjuda dem de rätta kandidaterna.
Företagsrapport
 
Företagsrapporten – antingen för de senaste 12 månaderna eller för en flexibel sökperiod – finns i den vänstra kolumnen i företagsvyn under ”Skapa rapport”.
 
 
 
 
 
 
 
Med index Advertsdata kan du boosta din nykundsprospektering, upselling & Cross-selling. Fokusera på företag som rekryterar, och matcha rätt företag till rätt person. Vår smarta data ger dig full koll på platsmarknaden och företag som rekryterar. Boka gratis demo nu!
 
index Advertsdata är den perfekta leads-lösningen för bemannings- och rekryteringsföretag, jobbportaler och förlag: snabb och effektiv prospektering via skräddarsydda leads samt en översikt över platsmarknadens aktuella trenderna. Boosta din försäljning - med index Advertsdata!
 
+ 46 8 437 37 686  |  contact@advertsdata.com  |  www.advertsdata.com
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -