Jobbmarknad Sverige December 2016

index Advertsdata - Jobbmarknad December 2016
JOBBMARKNAD www.Advertsdata.com
December 2016
 
Tillfredsställelsen med ansökningarnas kvalitet har sjunkit

ANDRA TEMAN:
Tillfredsställelsen med kvaliteten på inkommande ansökningar
De främsta annonsörerna 2016 inom teknik, hälsovård, administration och IT
Pris i förhållande till kvaliteten respektive användning av jobbsajter
Månadens siffra: Anställningar trots låg kvalitet på kandidaterna
God Jul
TILLFREDSSTÄLLELSEN MED ANSÖKNINGARNAS KVALITET
Svenska företag är alltmer missnöjda med ansökningarnas kvalitet. Detta missnöje befinner sig på en rekordlåg nivå under det fjärde kvartalet 2016.

Skalan löper från 1 "mycket nöjd" till 6 "missnöjd"
 
Mer information om jobbmarknaden och om index Advertsdata hittar du här på   AKTUELLT
TOPPANNONSÖRER
Göteborgs stad är den största arbetsgivaren som söker personal år 2016
Göteborgs stad är främsta annonsören år 2016, med 5 222 platsannonser.

Främsta annonsörer från januari till november 2016, uppdelade efter yrkesgrupp:
Teknik Hälsovård Administration IT
ÅF Consult
1.738 erbjudna platser
Region Skåne
4.837 erbjudna platser
Kriminalvården
306 erbjudna platser
ÅF Consult
1.224 erbjudna platser
 
STÄMNINGSBAROMETER
Tillfredsställelsen med jobbsajter och arbetsförmedlare har sjunkit

Förhållande mellan pris och kvalitet:
Rating 2016: 3,28
Rating 2015: 3,03
Tjänster och rådgivning:
Rating 2016: 3,22
Rating 2015: 3,08
Skalan löper från 1 "mycket nöjd" till 6 "missnöjd"
 
MÅNADENS SIFFROR
43,0 %
av alla arbetsgivare anställer en kandidat trots att de är missnöjda med platssökandenas kvalitet (betyg 4–6 på skalan 1 "mycket nöjd" till 6 "missnöjd").

Källa: analysen av svar på annonser

 
GOD JUL!
Hela teamet på index Advertsdata önskar alla kunder, partner och intressenter en god jul och ett gott nytt 2017.

Vi har stängt från och med den 24 December och är tillbaka den 2 Januari.
 
2017-07-24T20:04:43+00:00